INCOTERMS

Incoterms (International Commercial Terms)

Incoterms; ICC – International Chamber of Commerce (Uluslararası Ticaret Odası) tarafından düzenlenen, eşyanın taşınması ile teslimi aşamalarında, sorumluluklar ve maliyetlerin taraflar arasında dağılımını belirleyen kurallardır. Incoterms maddeleri İngilizce tanımların baş harflerinden oluşan kısaltmalarla ifade edilir.

İlk defa 1936’da yayınlanan Incoterms, değişen koşullara bağlı olarak 1963, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 yıllarında revize edilmiştir. Güncel kullanılmakta olan Incoterms 2010 versiyonu, 01 Ocak 2011’de yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ve belgelerde belirtilmesi şartıyla bütün versiyonlar kullanılabilir. Kurallar hukuki açıdan ihtiyari nitelik taşır.

Sözleşme ve belgelerde Incoterms versiyonu ile birlikte yükleme yeri belirtilmelidir.

Incoterms 2010 versiyonu ile 2000 arasındaki 3 önemli değişiklik;

  • E (EXW,
  • F (FOB, FCA, FAS,
  • C (CFR, CIF, CPT, CIP),
  • D (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP) olan gruplama;
    • Tüm taşıma biçimlerine ilişkin kurallar (EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP)
    • Deniz ve iç karasuları taşımacılığına ilişkin kurallar (FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ) olarak yeniden düzenlenmiş,
  • DAF, DES, DDU yerine DAP,   DEQ yerine DAT oluşturulmuş,
  • 2000 versiyonunda FOB, CFR, CF teslim şekillerinde eşyanın geminin küpeştesini geçmemiş olması şartı, 2010 versiyonunda eşyanın gemiye doğru biçimde yüklenmiş olması şartı getirilmiştir.

Teslim Şekilleri / Sınıflandırma ve Açıklamalar

1 – Tüm Taşıma Türleri için Kullanılan Teslim Şekilleri

EXW – Ex Works

İhracatçının İş Yerinde Teslim; Tüm masraf ve riskler ithalatçıya ait olmak üzere eşyanın, ihracatçının depo ya da fabrikası gibi belirlenen yerde teslim edilmesidir.

FCA – Free Carrier

Taşıyıcıya Teslim; Eşyanın, ithalatçının belirlediği taşıyıcıya, ihracatçının ülkesinde belirlenen yerde teslim edilmesidir.

CPT – Carriage Paid To

Taşıma Ücreti Ödenmiş Teslim; Belirlenen taşıta ait taşıma bedelinin (navlun) ihracatçı tarafından ödendiği, sigorta ve diğer masrafların ithalatçıya ait olduğu teslimdir.

CIP – Carriage and In+surance Paid To

Taşıma Ücreti, Sigorta ödenmiş Teslim; İhracatçının taşıma ücreti ile sigorta masraflarını ithalatçının ülkesinde belirlenen noktaya kadar ödediği teslim şeklidir.

DAT – Delivered at Terminal

Terminalde Teslim; Tüm masraf ve riskler ihracatçıya ait olmak üzere, eşyanın ithalatçının ülkesinde belirlenen liman/terminalde araçtan boşaltılarak teslim edilmesidir.

DAP – Delivered at Place

Belirlenen Yerde Teslim; Eşya ithalatçının ülkesinde ve belirlenen adrese vergiler hariç tüm masraflar ödenmiş olarak teslim edilir.

DDP – Delivered Duty Paid

Gümrük Vergileri Ödenmiş Halde Teslim; Eşyanın ithalatçının ülkesinde tüm masraflar ve gümrük vergileri ödenmiş olarak tüm teslim edilmesidir.2 – Deniz ve İç Sularda Kullanılan Teslim Şekilleri

FAS – Free Alongside Ship

Gemi yanında Teslim; Eşyanın belirlenen deniz taşıtına yüklenmek üzere rıhtım ya da yükleme alanında teslim edilmesidir.

FOB – Free on Board

Gemide (Gemi Bordasında) Teslim; Eşyanın belirlenen deniz taşıtına yüklenerek taşıma, sigorta gibi maliyet ve sorumlulukların ithalatçıya devredildiği teslim şeklidir.

CFR – Cost and Freight

Navlun Ödenmiş Halde Teslim; Eşyanın belirlenen deniz taşıtına ait taşıma bedelinin (navlun) ihracatçı tarafından ödendiği, sigorta ve diğer masrafların ithalatçıya ait olduğu teslimdir.

CIF – Cost, Insurance and Freight

Masraflar, Navlun, Sigorta Ödenmiş Teslim; Yükleme masrafları ile eşyanın ithalatçının ülkesinde belirlenen teslim alanına kadar taşıma bedeli, sigorta masrafları karşılanmış olarak teslim edilmesidir.

Tüm global gönderim ihtiyaçlarınıza fiyat teklifi almak için bize ulaşın.